School in Osaka

外観

MCA School introduction(Video)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

Access Map
Bigger map


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH ĐANG HỌC VÀ HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP


Giới thiệu cảm nhận của học sinh đang học bằng video

在校生の声

Giới thiệu cảm nhận của học sinh đã tốt nghiệp

同窓会

Hội cựu sinh viên