School in Osaka

外観

MCA School introduction(Video)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

Access Map
Bigger map


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

VỀ LỚP DỰ BỊ ĐẠI HỌC1. Thời gian mở lớp: Học kỳ mùa xuân ~ Học kỳ mùa đông (tháng 4 ~ tháng 3 năm sau)

2. Đối tượng: Học sinh từ trình độ trung thượng cấp
 (đã hoàn thành trình độ trung cấp 3) trở lên
 <Học sinh trung cấp 3 có thể thi kiểm tra trình độ và đăng ký vào học lớp này>

3. Thời gian biểu (buổi sáng 9:00 ~ 12:30)


Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 Luyện tập <Kanji, Từ vựng>
Luyện đề thi kỳ thi du học sinh
2 Luyện đọc hiểu
<Đọc hiểu các đoạn văn ngắn, đoạn văn dài, tóm tắt, rèn kỹ năng đọc hiểu>
3 Nghe hiểu Tập làm văn ・ Viết tiểu luận Nghe hiểu Tập làm văn ・ Viết tiểu luận
4

●Nội dung học thay đổi theo ngày
☆Luyện nói (Hội thoại, phát biểu, thảo luận 1 phút…)
☆Luyện phỏng vấn
☆Viết văn trình bày nguyện vọng
☆Luyện đề thi

Sách giáo khoa
●Các mẫu ngữ pháp
●Luyện tập ngữ pháp tiếng Nhật
●Phương pháp tiếp cận với cách viết văn hiện đại
●Luyện đọc
●Luyện năng lực đọc hiểu
●Luyện thi nghe
●Tiếng Nhật dùng trong thời sự
●Thử thách cùng tiếng Nhật
●Tiếng Nhật dành cho học sinh trung thượng cấp
  Tuyển tập đọc hiểu
●Luyện bộ đề thi kỳ thi du học sinh Nhật Bản
●Luyện bộ đề thi đại học
●Luyện phỏng vấn + viết hồ sơ và tiểu luận
●Tài liệu nhà trường soạn (từ báo, tạp chí, TV…)

Các giờ học phụ (dành cho học sinh có nguyện vọng học) (buổi chiều: 13:00 ~ 14:40)

5 Khoa học tổng hợp Tiếng Anh Toán học Tiếng Anh
6

〈Dữ liệu năm 2011〉
Học phí và lệ phí (bao gồm cả sách giáo khoa)
Tiếng Anh: 35,000 yên (40 tiết)
Toán học: 15,000 yên (18 tiết)
Khoa học tổng hợp: 15,000 yên (18 tiết)

★Thời gian mở lớp: ngày 6/6 ~ ngày 10/11

Nội dung tiết học
Tiếng Anh: Luyện thi đại học môn tiếng Anh, tập trung luyện ngữ pháp, từ vựng,
   đọc hiểu Không phải lớp luyện thi TOEFL
Khoa học: Khóa học luyện thi môn “Khoa học tổng hợp” trong kỳ thi du học sinh
tổng hợp : 1.Trang bị kiến thức tổng hợp về kinh tế, chính trị, xã hội Nhật Bản
   <Xã hội hiện đại, kinh tế hiện đại, chính trị hiện đại,
   xã hội quốc tế hiện đại>
   2.Địa lý học <Kỹ năng địa lý và môi trường địa lý thế giới,
   lãnh thổ Nhật Bản...>
   3.Lịch sử <Lịch sử hiện đại và nhất thể hóa thế giới,
   nước Nhật và thế giới thế kỷ 20>

Toán học: Luyện thi Toán học khóa 1 của kỳ thi du học sinh
khóa 1: Toán học I: Giải phương trình, bất phương trình, hàm số bậc hai,
  hình học, đo lường
  Toán học A: giải toán hình học phẳng, toán tập hợp và logic,
  toán trường và xác suất