School in Osaka

外観

MCA School introduction(Video)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

Access Map
Bigger map


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

Khóa học lênKhóa ôn thi Kỳ thi du học

 ※Khóa ôn thi kì thi tháng 11 năm 2013

1.Môn tổng hợp: Thứ  ba 13:00~14:40
  
Ngày mở lớp   Tháng 6 18 、 25  
            Tháng 7 9、16、23、30
            Tháng 8 6、20、27   
            Tháng 9 3、10、17、24
              Tháng 10 8、15、22、29
              Tháng 11 5 (Tổng cộng 18 lần)

  
 Học phí 18.000 yên ( bao gồm tiền tài liệu)

  Dành cho những học sinh khá tiếng Nhật


2.Toán học ( Khóa 1) : Thứ 4 13:00~14:40

  Ngày mở lớp    Tháng   6 19、26
              Tháng   7 10、17、24、31
              Tháng   8 7、21、28    
              Tháng   9 4、11、18、25
                Tháng10 9、16、23、30 
                Tháng11 6 (Tổng cộng 18 lần)

  
Học phí 18.000 yên ( bao gồm tiền tài liệu)
  ※Khóa này dành cho những học sinh có ý định thi vào các trường đại học hệ xã hội  ※Những học sinh có ý định thi vào các trường đại học theo hệ tự nhiên sẽ được
  tư vấn riêng ( gặp cô Someya, cô Miyasaki)


☆Học sinh có thể đi học thử 2 buổi học đầu tiên ngày 18, 25 tháng 6 ( môn tổng hợp) ngày 19, 26 tháng6 (Khóa toán học) , sau đó có thể quyết dịnh xem có học tiếp hay không.(Học phí 1 buổi học là 1000 yên).
☆Đăng ký dưới văn phòng tầng 4(Khi đăng ký học sinh trả trước 1000 yên tiền học phí 1 buổi).☆Nếu đăng ký học tất cả các buổi học của khóa học thì phải hoàn thành học phí trước ngày 28/6.
Có vấn đề gì thắc mắc học sinh đến gặp cô Miyasaki ( Toán học) ,thầy Mizutani ( môn tổng hợp),cô Someya                                          

                                                                     Ngày 30/5/2013