School in Osaka

外観

MCA School introduction(Video)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

Access Map
Bigger map


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

KHÓA DỰ BỊ ĐẠI HỌC CAO HỌC, KHÓA THÔNG THƯỜNG


 

Khóa dự bị Đại học, Cao học


1. Điều kiện ứng tuyển: Học sinh có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học phổ
  thông ở Nhật trở lên hoặc có trình độ tương đương với tốt nghiệp trung học phổ thông.  Tuy nhiên, học sinh có nguyện vọng học tiếp lên đại học cần tốt nghiệp trung học
 phổ thông như nước Nhật trở lên, từ trình độ (học 12 năm, Form 6, +2) trở lên.

2. Thời gian nhập học: tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ như sau
 Học sinh nhập học tháng 4     : tháng 9 ~ cuối tháng 11
 Học sinh nhập học tháng 7     : tháng 1 ~ giữa tháng 3
 Học sinh nhập học tháng 10    : tháng 3 ~ đầu tháng 6
 Học sinh nhập học tháng 1      : tháng 7 ~ giữa tháng 9


 


Khóa thông thường

1. Điều kiện ứng tuyển: Học sinh có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học phổ
  thông ở Nhật trở lên hoặc có trình độ tương đương với tốt nghiệp trung học phổ thông.  Tuy nhiên, học sinh có nguyện vọng học tiếp lên đại học cần tốt nghiệp trung học
 phổ thông như nước Nhật trở lên, từ trình độ (học 12 năm, Form 6, +2) trở lên.

2. Thời gian nhập học: tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ như sau
 Học sinh nhập học tháng 4     : tháng 9 ~ cuối tháng 11
 Học sinh nhập học tháng 7     : tháng 1 ~ giữa tháng 3
 Học sinh nhập học tháng 10    : tháng 3 ~ đầu tháng 6
 Học sinh nhập học tháng 1      : tháng 7 ~ giữa tháng 9