School in Osaka

外観

MCA School introduction(Video)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

Access Map
Bigger map


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

Thành tích học lên đại học


Số liệu thống kê

100% học sinh có nguyện vọng học lên đều có thể học lên các trường caohocj, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

 

Các trường chủ yếu học sinh trường MCA học lên

<Đại học>

Tokyo Institute of Technology, Osaka University, Hokkaido University
University of Tsukuba, Kobe University, Ochanomizu University
Tokyo University of Foreign Studies, Yokohama National University
Chiba University, The University of Electro-Communications, Saitama University
Tokyo Gakugei University, Shinshu University, Gunma University
Tokyo University of Marine Science and Technology, Osaka City University

Keio University, Waseda University, Sophia University, Rikkyo University, Meiji University
Aoyama Gakuin University, Gakushuin University, Chuo University, Hosei University
Kwansei Gakuin University, Kokugakuin University, Nihon University, Toyo University
Komazawa University, Kokushikan University, Takushoku University, Musashino Art University
Rissho University, Seikei University, Meikai University, Tokyo Zokei University
Showa University of Music, J.F.Oberlin University, Soka University, Tokyo University of Technology
Tokyo University of Agriculture, Daito Bunka University, Tama Art University, Bunkyo University
Musashi University, Wako University, Digital Hollywood University
Tokyo University of Information Sciences, Tokyo International University, Kanagawa University
Yokohama College of Commerce, Ritsumeikan University, Doshisha University
Ritsumeikan Asia Pacific University