School in Osaka

外観

MCA School introduction(Video)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

Access Map
Bigger map


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

LỚP DỰ BỊ CAO HỌC (KHÓA 1 NĂM)1. Mục đích: Bắt đầu vào tháng 4, trang bị kiến thức toàn diện để học sinh có
 thể nhập học vào các trường Cao học ở Nhật chỉ sau 1 năm.
 Học từ thứ Hai đến thứ Năm, vào thứ Sáu học sinh học lớp tự chọn tùy theo sở thích.

2. Điều kiện: ①Học sinh đã hoàn thành 16 năm học hoặc có đủ điều kiện tương tự
   ②Học sinh có nguyện vọng học chương trình Thạc sỹ tại trường
    Cao học từ tháng 4 năm sau
   ③Trình độ tiếng Nhật: tính theo tiêu chuẩn của trường MCA là trung
    thượng cấp
 (Nắm chắc kiến thức cơ bản trình độ trung cấp, trình độ tương đương Năng lực
 Nhật ngữ N2)

3. Đặc điểm: ①Hướng dẫn học sinh học và thi đậu vào các trường Cao học mình
    yêu thích tùy vào năng lực của mỗi người
   ②Học phí và lệ phí tương tự học sinh của các chương trình học khác, không
    thu thêm phụ phí
   ③Học sinh có điều kiện tiếp xúc và hỏi thăm các anh chị khóa trên các
    thông tin về trường Cao học

 


GIÁO TRÌNH (KHÔNG THEO THỨ TỰ)

Thực tiễn phương pháp viết kế hoạch nghiên cứu – Từ thu thập tư liệu đến thuyết trình (NXB Bonjinsha)
Phương pháp tư duy về cách viết kế hoạch nghiên cứu (NXB Diamond)

Sổ tay đọc hiểu tiếng Nhật dành cho học sinh trung thượng cấp (NXB Aruku)
Sổ tay đọc hiểu tiếng Nhật dành cho học sinh thượng cấp (NXB Aruku)

Tiếng Nhật trong thời sự Nghe hiểu 50 (NXB AAA Network)
Từ vựng và cách diễn đạt dùng trong thượng cấp tích lũy bằng việc xem và nghe thời sự (NXB Aruku)

Sổ tay cách viết báo cáo và luận văn dành cho du học sinh và học sinh người Nhật (Hiệp hội xuất bản trường đại học Tokyo)
Tiếng Nhật dành cho học sinh học đại học và cao học 2 Phần đọc hiểu luận văn (NXB Aruku)
Tiếng Nhật dành cho học sinh học đại học và cao học 3 Phần viết luận văn (NXB Aruku)

Toàn tập Bài tập ngữ pháp tiếng Nhật (NXB AAA Network)
Phỏng vấn + Hồ sơ ・ Tiểu luận (NXB Gakken)

★Ngoài ra còn có các tư liệu lấy từ báo chí, internet, TV…

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Học kỳ mùa xuân


①Định hướng rõ ràng về mục tiêu học tập và động cơ nghiên cứu
②Học về cấu tạo và khái lược của một bản kế hoạch nghiên cứu, và các mẫu câu trong
 văn viết sử dụng trong bản kế hoạch nghiên cứu
 Đồng thời đọc nhiều bản kế hoạch nghiên cứu mẫu
③Ngữ pháp: Ôn tập ngữ pháp trung cấp
④Năng lực đọc hiểu: học kỹ năng đọc hiểu các bài văn dài
⑤Năng lực nghe hiểu: học kỹ năng nghe hiểu các bài giảng
⑥Tìm kiếm thông tin về trường Cao học: Các buổi hội thảo, cách thu thập thông tin,
 chắt lọc các phòng nghiên cứu phù hợp với nguyện vọng

  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm
Tiết 1 Tiếng Nhật  Từ vựng Tiếng Nhật  Ngữ pháp Tiếng Nhật  Từ vựng Tiếng Nhật  Ngữ pháp
Tiết 2 Tiếng Nhật  Nghe hiểu Tiếng Nhật  Đọc hiểu Tiếng Nhật  Nghe hiểu Tiếng Nhật  Đọc hiểu
Tiết 3 Viết bản kế hoạch nghiên cứu Viết bản kế hoạch nghiên cứu Viết bản kế hoạch nghiên cứu Tìm kiếm thông tin trường Cao học
Tiết 4 Viết bản kế hoạch nghiên cứu Viết bản kế hoạch nghiên cứu Viết bản kế hoạch nghiên cứu Tìm kiếm thông tin trường Cao học

 

Học kỳ mùa hè

①Tư duy và viết bản kế hoạch nghiên cứu dựa theo đề tài mình đã chọn
②Luyện tập ngữ pháp thượng cấp
③Nâng cao năng lực đọc hiểu Đọc các bài luận văn theo chủ đề mình đã chọn
④Hội thoại: Tiếng Nhật dùng trong phỏng vấn, tranh luận
⑤Liên hệ với các phòng nghiên cứu của trường Cao học, chuẩn bị hồ sơ xin nhập học
⑥Liên hệ với các anh chị khóa trên để xin thông tin

  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm
Tiết 1 Tiếng Nhật  Hội thoại Tiếng Nhật  Ngữ pháp Tiếng Nhật  Hội thoại Tiếng Nhật  Ngữ pháp
Tiết 2 Tiếng Nhật  Nghe hiểu Tiếng Nhật  Đọc hiểu Tiếng Nhật  Nghe hiểu Tiếng Nhật  Đọc hiểu
Tiết 3 Viết bản kế hoạch nghiên cứu Viết bản kế hoạch nghiên cứu Viết bản kế hoạch nghiên cứu Chuẩn bị hồ sơ
Tiết 4 Viết bản kế hoạch nghiên cứu Viết bản kế hoạch nghiên cứu Viết bản kế hoạch nghiên cứu Chuẩn bị hồ sơHọc kỳ mùa thu


①Học các mẫu câu diễn đạt bằng tiếng Nhật sử dụng trong việc viết báo cáo
②Phong cách thuyết trình
③Nghe thời sự và hiểu tình hình nước Nhật về mọi mặt
④Nâng cao năng lực đọc hiểu
⑤Nộp hồ sơ xin nhập học vào trường Cao học
⑥Luyện tập phỏng vấn: đặc biệt là tập trung luyện tập các tình huống hỏi bất ngờ

  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm
Tiết 1 Tiếng Nhật  Đọc hiểu Tiếng Nhật  Đọc hiểu Tiếng Nhật  Đọc hiểu Tiếng Nhật  Đọc hiểu
Tiết 2 Thời sự nước Nhật Thời sự nước Nhật Thời sự nước Nhật Thời sự nước Nhật
Tiết 3 Tiếng Nhật dùng trong báo cáo Tiếng Nhật dùng trong báo cáo Luyện phỏng vấn Chuẩn bị nộp hồ sơ
Tiết 4 Tiếng Nhật dùng trong báo cáo Tiếng Nhật dùng trong báo cáo Luyện phỏng vấn Chuẩn bị nộp hồ sơ

 

Học kỳ mùa đông

①Luyện tập thuyết trình có sử dụng Power Point
②Luyện tập trước khi thi, chủ yếu là phỏng vấn
③Nắm bắt tình hình nước Nhật thông qua các tư liệu mới nhất