School in Osaka

外観

MCA School introduction(Video)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

Access Map
Bigger map


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

Sách giáo khoa


SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC PHÂN THEO CẤP ĐỘ LỚP HỌC
Sách có dấu ● sẽ được phát cho học sinh, các tài liệu khác sẽ được phát dưới dạng tài liệu in. các tài liệu thực tế (báo, tạp chí, video…) sẽ được sử dụng từ nửa sau trình độ trung cấp trở lên.

Sơ cấp 
Trình độ I

 

 

 

 

●Tiếng Nhật cho du học sinh học ngôn ngữ I 

(NXB Bonjinsha)


Luyện nghe mỗi ngày
Trình độ sơ cấp

(NXB Bonjinsha)


         
  Cùng nhau luyện nghe I

(NXB Trường văn hóa
ngoại ngữ)
   

Sơ cấp 
Trình độ II

 

 

 

 

●Tiếng Nhật cho du học sinh học ngôn ngữ II


(NXB Bonjinsha)
Học tiếng Nhật từ hình ảnh và bài tập

(NXB Bonjinsha)
 
         
  Cùng nhau luyện nghe II

(NXB Trường văn hóa
ngoại ngữ)
Cùng nhau luyện đọc

(NXB Trường văn hóa ngoại ngữ)
         
  Cùng nhau luyện nói

(NXB Trường văn hóa
ngoại ngữ)
Luyện nói mỗi ngày 
Trình độ sơ cấp

(NXB Bonjinsha)

Trung cấp 
Trình độ I

 

 

 

 

●Tiếng Nhật học từ trung cấp

(NXB Kenkyusha)
●Bài tập luyện thi Năng lực nhật ngữ trình độ N3

(Ấn phẩm giáo dục chuyên biệt)
         
  Luyện nghe tiếng Nhật

(NXB Shakaihyoronsha)
Luyện nghe mỗi ngày trong 50 ngày – Phần I

(NXB Bonjinsha)

Trung cấp 
Trình độ II

 

 

 

 

●Tiếng Nhật học từ trung cấp

(NXB Kenkyusha)

●Học tiếng Nhật qua các vai nhân vật Hội thoại từ trung cấp đến thượng cấp

(NXB ALC)

         
  Luyện nghe mỗi ngày trong 50 ngày

(NXB Bonjinsha)

 

Trung cấp
Trình độ III

 

 

 

 

●Tiếng Nhật học từ trung cấp

(NXB Kenkyusha)
●Học tiếng Nhật qua các vai nhân vật
Hội thoại từ trung cấp đến thượng cấp

(NXB ALC)
         
  Cùng nhau luyện nghe II

(NXB Trường văn hóa ngoại ngữ)
Luyện nghe mỗi ngày trong 50 ngày – Phần II

(NXB Bonjinsha)
         
  Luyện thi Năng lực nhật ngữ trình độ 2

(Ấn phẩm giáo dục chuyên biệt)

 

Trung thượng cấp

 

 

 

 

●Tiếng Nhật đọc nhanh
●Học tiếng Nhật qua các vai nhân vật
Hội thoại từ trung cấp đến thượng cấp

(NXB ALC)
         
  Summary of level 2
sentence patterns
print
 
 

Thượng cấp I
Thượng cấp II
Thượng cấp III

●Tiếng Nhật học từ
Thượng cấp

(NXB Kenkyusha)
●Tiếng Nhật truyền hình trực tiếp

(NXB Kuroshio)
         

Ở trình độ thượng cấp, chủ yếu tập trung sử dụng các sách nêu trên, đồng thời tùy vào trình độ và mục đích học tập của học sinh mà sử dụng các tài liệu tham khảo khác nhau.


Luyện thi Năng lực Nhật ngữ trình độ 1
  Tổng hợp bài tập tiếng Nhật
(Đề thi thử)

(NXB Asuku Kodansha)
Tổng hợp đề thi tiếng Nhật
(Bài tập luyện đọc hiểu)

(NXB Kuroshio)
         
  Tổng hợp đề thi tiếng Nhật
(Bài tập luyện chữ viết và từ vựng)

(NXB Bonjinsha)

 

Luyện thi Kỳ thi du học sinh

  Thử thách cùng tiếng Nhật
(Đọc hiểu)

(NXB Kokushokankokai)
Tổng hợp các đề thi tiêu chuẩn luyện thi Kỳ thi du học sinh

(NXB Unicom)
         
  Tiếng Nhật từ trung cấp đến thượng cấp

(NXB Japan Times)
Cách thức làm việc trong kinh doanh

(NXB Toho)
         
  Hồi tưởng về xã hội Nhật Bản

(NXB Hokuseido)
Phương pháp viết văn logic

(NXB 3A Network)
         
  Dành cho học sinh yếu Kanji và từ vựng

(NXB Bonjinsha)
Tiếng Nhật đương đại thượng cấp dành cho du học sinh

(NXB 3A)
         
  Luyện hội thoại tiếng Nhật

(NXB Hitsuji Shobo)
Học tiếng Nhật qua các mùa

(NXB ALC)